Jiangmen Pengjiang Kaixuan Lighting Appliance Co., Ltd. 

Hot line:0750-8236816

Mobile hot-lines:13346485888

E-mail:dxylighting@163.com

web:www.kaixuanlighting.com